Søk

OM OSS

Velkommen til Sotranot AS

 

Sotranot AS er en lokalt forankret leverandør på Sotra av kvalitetsredskap til sportsfiske, fiskeri, havbruk og andre maritime næringer langs kysten. Selskapet er eid og startet av det familieeide fiskebåtrederiet Endre Dyrøy AS, som også er lokalisert på Sotra. Med 32 års erfaring og med ansatte som har vært like lenge, har vi lange tradisjoner for å levere alt fra båtutstyr til hobby og fritid, til monterte garn til yrkesfiske. 
 
Selskapet het i sin tid Sagamarin Sotra Not og Trål A/S, og ble stiftet januar 1984 som et resultat av at Fiskernes Redskapsindustri A/S la ned sin virksomhet på samme sted.
 
Med Per M Andresen ved roret og Georg Lokøy med sønner som støttespillere satset man friskt på videre drift av notbøteri og salg til fiskerinæringen. Med livslang erfaring fra fiskerivirksomhet ble selskapet en godt etablert leverandør, og det ble i 1987 satset i enda større grad med et eget butikkutsalg på Straume i nærheten av et stadig voksende Sartor senter, først med lokale i «Temahuset» og fra juli 2005 til og med september 2016 i "Møbelhuset". Stadige omveltninger i senterområdet gjorde at vi fra og med oktober 2016 var på plass i nybygget Straumehagen.

Underveis er navnet endret til Sotranot A/S, og under dette navnet er det pr i dag kun butikkdrift, men med fortsatt sterke bånd til fiskerinæringen. Butikken har imidlertid vokst betydelig siden starten og har fått et solid feste, spesielt i Bergen Vest-området. Sotranot har lang tradisjon for å prioritere service, og har et stort antall faste kunder.
 
 
Foretaksinformasjon: 

SOTRANOT AS

Foretaksnummer: 934 517 733

Besøksadresse: Bildøyvegen 7, 5353 Straume

Postadresse: Postboks 33, 5341 Straume

E-post: mail@sotranot.no

Telefon: 56335950

Filters
Sort
display